Otto Bébar / Miroslav Koupil / Milena Valušková

Datum: 
4. Červenec
Místo konání: 
Galerie Caesar

Otto Bébar / Miroslav Koupil / Milena Valušková
obrazy – objekty / obrazy / fotografie

Galerie Caesar / 4. 7. - 28. 7. 2017
Společná výstava významných uměleckých osobností olomouckého regionu

Otto Bébar
Narozen: 16. 11. 1947 v Rašovicích
Studia: SPŠ kožařská ve Zlíně (1963–1967)
FFUP v Olomouci, katedra výtvarné teorie a výchovy (1968–1973)
Sochař a malíř Otto Bébar vystudoval Katedru výtvarné teorie a výchovy Univerzity Palackého v době kdy ji vedl Václav Zykmund a učili tam například Miroslav Štolfa nebo Alena Nádvorníková. Bébar ovlivněn studiem zprvu kreslil a maloval věci a předměty, které ho obklopovaly v každodenní všední realitě. Brzy si však uvědomil, že za obyčejností a všedností těchto předmětů se ukrývá často složitá nebo pozoruhodná historie. Dnes již patří Bébar k těm umělcům, kteří nenapodobují přírodu. Tvoří přírodu novou, svoji vlastní. Hluboce přemýšlí o smyslu bytí a tvorby. Především jeho objekty přinášejí vnímavému divákovi významná poselství.

Milena Valušková
Narozena: 6. 10. 1947 v Olomouci
Studia: FAMU v Praze, obor umělecká fotografie (1978–1983)
Vyučuje fotografii na Základní umělecké škole v Olomouci.
Je členkou Spolku olomouckých výtvarníků a Asociace profesionálních fotografů.
Milena Valušková absolvovala FAMU, obor umělecká fotografie. Vyučuje fotografii na Základní umělecké škole. Realizovala řadu samostatných výstav, účastnila se také mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Věnuje se nejen výtvarné, ale také sociální a místopisné fotografii. Ve své tvorbě tematizuje přírodu a její atributy, k čemuž zpočátku užívala i techniku montáže. Pro její pozdější práce je charakteristické vyjádření impresí prostřednictvím soustředěnosti na přírodní detail.

Miroslav Koupil
Narozen: 4. 6. 1947 v Olomouci
1965–1971 studium lékařské fakulty univerzity v Olomouci, v té době seznámení s olomouckými výtvarníky, od roku 1971 žije v Kroměříži, zaměstnán jako lékař v tamní Psychiatrické léčebně .
V letech 1974–1988 spolupracoval při organizaci neoficiálních výstav prací československých výtvarníků v areálu léčebny
1980–1988 navštěvoval Školu výtvarného myšlení Igora Zhoře.
Miroslav Koupil, je svou profesí lékař - psychiatr, ale zároveň je uznávaným malířem a sochařem, jehož tvorba je vysoce profesionální. Jeho výtvarná práce  je jakési mapování lidského nitra a emocí, které se objevuje v jeho figurativních kresbách a totéž, možná ještě ve více vypjaté poloze nacházíme v drátěných sochařských figurativních realizacích. V poslední době se jeho tvorba ale začíná měnit, poněkud uklidňovat. Hlavně v malbě se objevují sakrální, biblická témata, variace na barokní mistry. Vychází z barokní poetiky, techniky i atmosféry. Malíř má snahu svou tvorbou přimět diváky, aby se zastavili a přemýšleli o životě a o světě vůbec.